Search Bar

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

DĂM GỖ

Dăm gỗ, wood chip, là phế phẩm của sản xuất gỗ

Dăm gỗ
Dăm gỗ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét