Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

THANH SẮT CHỐNG MO

Thanh sắt chống mo, hay còn gọi là thanh đỡ.

Thanh sắt chống mo
Thanh sắt chống mo: 3 x 8 x 20 x 310mm

Thanh sắt chống mo
Thanh sắt chống moKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét