Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

NHÁM TOA CÁT 240

Nhám toa cát 240, abrasive paper, qui cach 9" x 11", là một loại nhám giấy, được trà vào gỗ đề làm bóng gỗ.

Nhám toa cát 240
Nhám toa cát 240

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét