Sunday, August 30, 2015

VÒNG BI TRƯỢT

Vòng bi trượt - BRH25A, bạc đạn nhào, bạc đạn có cả vỏ, dùng cho máy đánh mộng Finger.

Vòng bi trượt
Vòng bi trượt

Vòng bi trượt dùng cho máy đánh mộng Finger
vòng bi trượtNo comments:

Post a Comment