Top Bar V4

Search Bar v2

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

VÒNG BI TRƯỢT

Vòng bi trượt - BRH25A, bạc đạn nhào, bạc đạn có cả vỏ, dùng cho máy đánh mộng Finger.

Vòng bi trượt
Vòng bi trượt

Vòng bi trượt dùng cho máy đánh mộng Finger
vòng bi trượtKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét