Sunday, August 23, 2015

SƠN TĨNH ĐIỆN

       Sơn tĩnh điện, powder coating, còn được  gọi là sơn khô do nguyên liệu sơn được dùng ở dạng bột. Bột sơn sẽ được tích một điện tích (+) khi đi qua thiết bị sơn gọi là sơn tĩnh điện, đồng thởi vật được sơn tích điện tích (-), để tạo ra hiệu ứng bám dính giữa vật sơn và bột sơn.

Sơn tĩnh điện
Sơn tĩnh điện


No comments:

Post a Comment