Top Bar V4

Search Bar v2

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

NHÁM CHỔI CƯỚC 6"

Nhám chổi cước 6" hay còn gọi là chổi chà nhám gỗ chổi cước nhựa, chổi cước công nghiệp. Nhám chổi cước 6" một bộ bao gồm 12 cái, qui cách đóng gói là 30 bộ/bao.

Nhám chổi cước 6"
Nhám chổi cước 6"


Vật tư ngành gỗ liên quan