Friday, August 7, 2015

CHÉN GỖ

Chén gỗ, wooden bowl, là đồ dùng nhà bếp, hoặc trang trí.


No comments:

Post a Comment