Top Bar V4

Search Bar v2

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015

BẢN LỀ BẬT GIẢM CHẤN

Bản lề bật giảm chấn, concealed hydraulic hinge, hay còn gọi là bản lề bật hơi.

Bản lề giảm chấn
Bản lề giảm chấn


Bản lề giảm chấn
Bản lề giảm chấn

Bài viết liên quan

  1. Bản lề bật
  2. Hardware