Saturday, July 4, 2015

XẺNG XÀO

Xẻng xào là đồ dùng nhà bếp đước làm bằng gỗ

No comments:

Post a Comment