Top Bar V4

Search Bar v2

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

TỈ LỆ HAO HỤT GỖ

          Tỉ lệ hao hụt gỗ là khối lượng gỗ đầu vào để tạo thành một khối gỗ đầu ra của dây chuyền sản xuất cụ thế. Tỉ lệ hao hụt gỗ phụ thuộc chính vào loại gỗ, chất lượng gỗ, công nghệ chế biến. 


Bài viết liên quan
  1. Số khôi gỗ phôi
  2. Số khối gỗ tinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét