Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

GỖ THÔNG ĐỎ

Gỗ thông đỏ, pine sylvetric, là loại gỗ nhập khẩu.

gỗ thông đỏ
Gỗ thông đỏ

gỗ thông đỏ
Nội thất làm bằng gỗ thông đỏ

gỗ thông đỏ
cây thông đỏ


Bài viết liên quan
  1. Gỗ
  2. Nguyễn liệu gỗ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét