Saturday, July 11, 2015

GỖ SỒI TRẮNG

Gỗ sồi trắng, white oak, là một loại gỗ nhập khẩu.

gỗ sồi trắng
Cây sồi trắng

gỗ sồi trắng
Gỗ sồi trắng

 Bài viết liên quan
  1. Gỗ
  2. Nguyên liệu gỗ

No comments:

Post a Comment