Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

GỖ SỒI TRẮNG

Gỗ sồi trắng, white oak, là một loại gỗ nhập khẩu.

gỗ sồi trắng
Cây sồi trắng

gỗ sồi trắng
Gỗ sồi trắng

 Bài viết liên quan
  1. Gỗ
  2. Nguyên liệu gỗ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét