Wednesday, June 10, 2015

KEO NÓNG

Keo nóng là loại chất kết dính công nghiệp, còn gọi là keo 502 hay keo dán sắt.

keo nóng
keo nóng


Bài viết liên quan
  1. Keo dán
  2. Keo 502

No comments:

Post a Comment