Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

ỐNG RUỘT GÀ

       Ống ruột gà, hay là ống gió mềm, ống hút bụi  - flexible duct, dùng để kết nối giữa máy hút bụi và máy chế biến gỗ, ống ruột gà thường dùng làm bằng nhựa có màu xám hoặc trắng, qui cách thông dụng phi 100mm hoặc phi 120mm.

Ống ruột gà
Ống ruột gà
Qui cách sản phẩm

Phi 40 x 30m/cuộn
Phi 50 x 30m/cuộn
Phi 60 x 30m/cuộn
Phi 80 x 30m/cuộn
Phi 90 x 30m/cuộn
Phi 100 x 30m/cuộn
Phi 114 x 30m/cuộn
Phi 120 x 30m/cuộn
Phi 150 x 30m/cuộn
Phi 168 x 20m/cuộn
Phi 200 x 20m/cuộn
Phi 250 x 20m/cuộn
Phi 300 x 10m/cuộn
Các linh kiện ngành gỗ liên quan
Máy hút bụi