Sunday, May 17, 2015

MÁY BÀO 2 MẶT

Máy bào 2 mặt, two side moulder, là một loại máy chế biến gỗ, được dùng để bào mặt trên và mặt dưới của tấm ván hoặc phôi.Máy bào 2 mặt
Máy bào 2 mặt

  1. Dao bào xoắn.
  2. Miếng dao rời.

No comments:

Post a Comment