Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

LƯỠI CƯA RONG

    Lưỡi cưa rong dùng để gia công phôi gỗ theo chiều dọc ( chiều dài), gỗ được rong xong dùng để ghép lại với nhau thành các tầm vàn theo quy cách 1 x 2 m, hay 1,2 x 2,4 ... 

rip circular saw blade

lưỡi cưa rong
Lưỡi cưa rong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét