Sunday, May 10, 2015

BẢN LỀ

Bản lề, hinge,

bản lề bật
Bản lề bật


Các bài liên quan
  1. Bản lề bật
  2. Bản lề lá một chiều, sáu phân 
  3. Bản lề lá thường, sáu phân 


No comments:

Post a Comment