Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

P


  1. Pith flecks (n): vết đốm trong ruột cây là các vết sọc trong ruốt cây không xắp xếp theo quy tắc và có màu khác lạ do côn trùng tấn công vào thân cây đang phát triển.


  • Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét