Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

O

  1. Oak (n) gỗ sồi
  2. Occaional furniture (n) tủ đặc biệt
  3. Opening angle (n) góc mở cánh cửa
  4. Orbital sander (n) máy chà nhám tròn
  5. Outdoor furniture (n) đồ gỗ ngoại thất
  6. Overlay application (n) cửa trùm