Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

ỐC VÍT

Ốc vít là một loại dụng cụ gắn kết nhờ sự ma sát tạo bởi các vòng xoắn.


Ốc vít
Vít đầu tự khoan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét