Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

MÁY CHÀ NHÁM KHÔNG DÂY

Máy chà nhám không dây, cordless sander, là một loại máy cầm tay sử dụng bin.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét