Monday, April 13, 2015

MÁY BẮT VÍT

Máy bắt vít là một loại dụng cụ cầm tay thông dụng trong ngành gỗ.

máy bắn vít
Máy bắt vít
Các phụ kiện liên quan