Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

DÂY ĐAI MÁY

        Dây đai máy là loại vật tư đóng gói, được dùng băng máy khi kiện hàng. Thường trọng lượng nặng 10kg.

DÂY ĐAI MÁY

DÂY ĐAI MÁY


Bài viết liên quan
  1. Vật tư đóng gói
  2. Dây đai tay