Sunday, March 29, 2015

THƯỚC KEP

Thước kẹp, vernier caliper,  là dụng cụ đo lường ngành gỗ.

Thước kẹp
Thước kẹp



Bài viết liên quan
  1. Dụng cụ đo lường ngành gỗ
  2. Thước dây