Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. TS. HỨU THỊ  HUẦN, CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN VÀ XỬ LÝ GỖ, Trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh 2004
 2. TS. HỨA THỊ HUẦN, KEO DÁN GỖ, Trường Đại Học Nộng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh 2004  
 3. TS. HỒ THU THỦY, THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH ( Dành cho sinh viên chuyên ngành Chế Biến Lâm Sản & công nghệ giấy sợi ) Trường Đại Học Nộng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh 06/2008
 4. TS. PHẠM NGỌC NAM, CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN NHÂN TẠO, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp 08/2006
 5. A. Pizzi và K.L Mittal, HANDBOOK OF ADHESIVE TECHNOLOGY
 6. Furniture Vietnam Forum
 7. Woodgears.ca
 8. 123doc.org
 9. finewoodworking.com
 10. www.swanseatimber.co.uk
 11. www.safomec.com
 12. www.toolemera.com
 13. www.abtools.com.vn
 14. www.ancuong.com
 15. www.ikea.com
    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét