Thursday, March 5, 2015

MÁY CHÀ NHÁM DĨA

Máy chà nhám dĩa là mộ loại công cụ cầm tay chuyên dùng cho ngành gỗ

 
máy chà nhám dĩa
Máy chà nhám dĩa
Bài viết liên quan


No comments:

Post a Comment