Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

GỖ MẮT ĐEN

Gỗ mắt đen là một loại khuyết tật gỗ.


gỗ bị mặt đen
Gỗ Cao Su bị mắt đen
Bài viết liên quan
  1. Khuyết tật gỗ
  2. Bột trám trét gỗ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét