Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

HARDWARE

         Hardware là một loại phụ kiện ngành gỗ, thường làm bằng nguyên liệu cứng như sắt, thép, antimon, nhôm, đồng, gang... Hardware thường được hiểu là các tay nắm, ray trượt, bản lề, pat ...

hardware
Tay nắm bán nguyệt
hardware
Tay nắm tròn

hardware
Tay nắm âm
hardware
Bản lề
hardware
Tay nắm vuông
 
Bài viết liên quan
  1. Tay nắm
  2. Ray trượt
  3. Pat