Thursday, March 26, 2015

CÂN ĐIỆN TỬ

           Cân điện tử là dụng cụ đo lường ngành gỗ, dùng để tính khối lượng và số lượng của từng con hay tổng thể.

Cân điện tử
Cân điện tử

Bài viết liên quan
  1. Dụng cụ đo lường ngành gỗ.
  2. Cân lò xo

No comments:

Post a Comment