Tuesday, March 17, 2015

CÁN CỌ GỖ

Cán cọ gỗ là sản phẩm được làm bằng gỗ.

Hình vẽ Cán Cọ

Cán cọ gỗ cao su
Cán cọ làm bằng gỗ cao su
Bài viết liên quan
  1. Chốt gỗ
  2. Cúc áo gỗ

No comments:

Post a Comment