Friday, February 13, 2015

NÚT BÍT GỖ 2 TẦNG

         Nút bít gỗ 2 tầng thường được làm bằng gỗ cao su hay sồi, có mũ ở bên trên. Nút bít cao su 2 tầng để bít lỗ khoan hay dùng để trang trí.

nút bít gỗ
Nút bít gỗ cao su 2 tầng 
Bài viết liên quan
  1. Chốt gỗ
  2. Nút bít gỗ
  3. Gỗ cao su

No comments:

Post a Comment