Sunday, February 22, 2015

ĐẾ MÁY CHÀ NHÁM

Đế máy chà nhám là một công cụ gắn vào máy chà nhám cầm tay.

Đế máy chà nhám
đế máy chà nhám- Kích thước: 5 inch
- Màu sắc: Vàng

Bài viết liên quan
  1. Nhám dĩa
  2. Máy chà nhám cầm tay

No comments:

Post a Comment