Top Bar V4

Search Bar v2

Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

ĐINH CÔNG NGHIỆP

          Đinh công nghiệp được làm bằng thép mã kẽm, Armor plate và ép thành từng tệp. Đinh công nghiệp sử dụng cùng với sung bắn đinh và lực khí nén để bắn đinh vào các sản phẩm gỗ. Ưu điểm, Đinh công nghiệp đẩy nhanh tiến độ sản xuất so với loại đinh đóng thủ công.

đinh F
Đinh F


Bài viết liên quan
  1. Súng bắn đinh
  2. Đinh F
  3. Đinh U
  4. Đinh bấm tay 
  5. Đinh sóng
  6. Đinh P
  7. Đinh N
  8. Đinh Carton
  9. Ván MDF

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét