Monday, February 9, 2015

BĂNG KEO GIẤY

       Băng keo giấy là một loại băng keo làm bằng giấy có qúet một lượng keo ở bề mặt trong, bề mặt còn lại được dùng để ghi chú. Băng keo giấy thường được dùng trong khâu sơn.

Băng keo giấy
Các bài liên quan
  1. Băng keo
  2. Qui trình sơn

No comments:

Post a Comment