Thursday, December 25, 2014

Màng HD PE FOAM

          Màng HD PE Foam là màng loại màng foam có dán một lớp nylon, để làm tăng độ dai và chống va đập tốt hơn màng pe foam thông thương.

Màng HD PE Foam
  Màng HD PE Foam

  1. Vật tư đóng gói
  2. Màng foam
  3. Băng dính


No comments:

Post a Comment