Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

GỖ TỰ NHIÊN

Gỗ tự nhiên bao gồm hai loại gỗ rừng tự nhiên và gỗ rừng trồng: gỗ cao su, gỗ tràm, gỗ đỏ, gỗ căm xe, gỗ sồi ....

Phân nhóm gỗ theo 06 loại để gia công như sau:

Nhóm 1: Cẩm lai, dáng hương, gõ đỏ ( cà te). gụ ( gõ mật), trắc, huỳnh đường, hoàng đàn.
Nhóm 2: Cẩm xe, đinh, lim xanh, sến, kiền kiền, nghiến, sao, săng mã, xương cá.
Nhóm 3: Bằng lăng, dầu gió, chò các loại, bạch đàn, cám, gáo vàng.
Nhóm 4: Vên vên, tràm  bông vàng, dầu rái, trám, thông nhựa.
Nhóm 5: Gia ty. (Teech), thông 3 lá, cao su, mò cua, bạch tùng, cồng, lòng mức, thị rừng, điều, xoài                  vườn
Nhóm 6: Gỗ cao su, gỗ tràm, gỗ thông, gỗ điều, gỗ mít

Gõ đỏ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét