Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

DÂY ĐAI TAY

         Dây đai tay, hay còn gọi là dây đai đai PP, là loại dây nhựa dùng trong ngành gỗ để đóng gói sản phẩm. Dây đai tay dùng để chằng sản phẩm nặng và thô. Dây đai tay dùng chung với bọ nẹp sắt và một dụng cụ dùng tay để bóp bọ nẹp sắt vào cho chặt.
dây đai tay
Dây đai tay

Bài viết liên quan
  1. Dây đai máy
  2. Dây đai Pet
  3. Bọ nẹp đai sắt
  4. Bọ nẹp dây đai Pet
  5. Bọ nẹp dây đai