Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

NHÁM TĂNG

Nhám tăng là một loại nhám băng, được dùng cho mày chà nhám tăng (máy cầm tay). Qui cách phổ  biến trên thị trường là 4" x 24" x #36 - 320#.
Hướng dẫn sử dụng:
- Máy đang chạy thì giựt giựt, rồi sau đó bị rách nhám là do máy trà nhám không chuẩn.
- Nhám bị đứt mối nối là do keo dán không tốt,
Nhám tăng
Máy chà nhám tăng
Nhám tăng
Nhám tăng
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét