Monday, April 28, 2014

BỌ NẸP DÂY ĐAI SĂT

Bọ nẹp dây đai sắt được làm bằng sắt, chuyên dùng để đai ( buộc ) các palet hàng.


Bài viết liên quan
  1. Dây đai Pet
  2. Bọ nẹp đai Pet
  3. Dây đai sắt
  4. Dụng cụ xiết đai sắt

No comments:

Post a Comment