Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

BỌ NẸP DÂY ĐAI PET

       Bọ nẹp dây đai Pet còn gọi là bọ nhám hay bọ pet, có đặc điểm là sắt dầy hơn và có nhám bên trong so với bọ nẹp dây đai sắt. Bọ nẹp dây đai pet dùng để siết dây đai Pet thất chặt nhằm giữ kiện hàng hoặc pallet có khôi lương nặng.BỌ NẸP DÂY ĐAI PET
BỌ NẸP DÂY ĐAI PET
Các từ liên quan

  1. Bọ nẹp đai pet
  2. Bọ nẹp đai sắt.
  3. Dây đai sắt
  4. Dây đai pet
  5. Dây đai tay
  6. Dây đai máy.