Top Bar V4

Search Bar v2

Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG NGÀNH GỖ

           Dụng cụ đo lường ngành gỗ là các dung cụ cầm tay hay các thiết bị để đo kích thước, đếm số lượng, kiểm tra độ ầm gỗ, cân trọng lượng, căn góc vuông, đo độ...

dụng cụ đo lường ngành gỗ
Thước kep

Các dụng cụ ngành gỗ khác
  1. Thước kẹp
  2. Thước dây
  3. Thước đo độ
  4. Cân lò xo: dùng để đo trọng lượng của keo dán, keo AB
  5. Cân điện tử: dùng để đo trọng lượng, tính số con của hardware, ngũ kim (vít, bulon, long đên).
  6. Máy đo độ ầm
  7. Máy kiểm tra màu sơn