Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

SÒ SẮT

        Sò sắt hay còn gọi là sâu tiện, tán cấy. được làm bằng thép , bề mặt bên ngoài được xi 7 màu, màu trắng, đen. Sò sắt dùng chung với bulon và long đền để tạo thành một bộ, được sự dụng trong ngành gỗ để bắt bắt các liên kết các chi tiết gỗ với nhau. Sò sắt thường được dùng cho hàng lắp ráp.

Insert nut or driving nut 

Sò sắt
Sò sắt

 1. SÒ SẮT có 2 loại là có vành (screw with flange) và không vành  ( screw without flange) hay  còn gọi có đầu và không đầu.
 2. Ốc cấy có lò xo thép - screw in sleeve with steel spring.
 3. Ốc cấy có  rãnh tua vít - screw in sleeve with screwdriver slot..


SÒ SẮT CÓ TAI
STT
Tên hàng hóa
ĐVT
1
Sò có tai M6(1/4)x13
Con
2
Sò có tai M6(1/4)x15
Con
3
Sò có tai M6(1/4)x17
Con
4
Sò có tai M6(1/4)x20
Con
5
Sò có tai M6(1/4)x25
Con
6
Sò có tai M8(5/16)x14
Con
7
Sò có tai M8(5/16)x15
Con
8
Sò có tai M8(5/16)x17
Con
9
Sò có tai M8(5/16)x20
Con
10
Sò có tai M8(5/16)x25
Con
11
Sò có tai M8(5/16)x30
Con
12
Sò có tai M10(3/8)x20
Con
13
Sò có tai M10(3/8)x25
Con
SÒ SẮT KHÔNG TAI
STT
Tên hàng hóa
ĐVT
1
Sò ko tai  M6(1/4)x12
Con
2
Sò ko tai  M6(1/4)x15
Con
3
Sò ko tai  M6(1/4)x17
Con
4
Sò ko tai  M6(1/4)x20
Con
5
Sò ko tai  M6(1/4)x25
Con
6
Sò ko tai  M8(5/16)x14
Con
7
Sò ko tai  M8(5/16)x15
Con
8
Sò ko tai  M8(5/16)x17
Con
9
Sò ko tai  M8(5/16)x20
Con
10
Sò ko tai  M8(5/16)x25
Con
11
Sò ko tai  M8(5/16)x30
Con
12
Sò ko tai  M10(3/8)x15
Con
13
Sò ko tai  M10(3/8)x20
Con
14
Sò ko tai  M10(3/8)x25
Con
15
Sò ko tai  M10(3/8)x30
Con
SÒ SẮT KHÔNG TAI LỤC GIÁC
STT
Tên hàng hóa
ĐVT
1
Sò ko tai lục giác M8(5/16)x15
Con
2
Sò ko tai lục giác M8(5/16)x20
Con
3
Sò ko tai lục giác M8(5/16)x25
Con
4
Sò ko tai lục giác M8(5/16)x30
Con

Các loại sò sắt và tán cấy thông dụng
 1. Tán cấy
 2. Ốc cấy không vành M6x13
 3. Ốc cấy có vành M6x20 
 4. Sò sắt
 5. Sò không vành M6x12
 6. Sò không vành M6x15
 7. Sò không vành M8x20 
 8. Sò không vành M8x13
 9. Sò không vành M10x30