Tuesday, February 25, 2014

HIỆP HỘI CHẾ BIẾN GỖ VIỆT NAM

  1. VĂN PHÒNG HIỆP HỘI CHẾ  BIẾN GỖ TỈNH BÌNH DƯƠNG
    - Địa chỉ: Phòng 02-03C, Khu Dịch Vụ VSIP, đường số 3, KCN VSIP 1, Thuận An, Bình Dương.
    - Điện thoại: 06503.653.6910 - Fax 06503 765 701
    - Email: info@bifa.vn
    - www.bifa.vn


  2.  

No comments:

Post a Comment