Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

BÁNH XE

BÁNH XE
  1. Bánh xe Matex đơn
  2. Bánh xe Matex kép
  3. Bánh xe lùa  cửa nhôm nylon
  4. Bánh  xe lùa cửa nhôm thau
  5. Ray nhôm V4 ( U gắn trên)
  6. Ray nhôm V6 ( U gắn trên)
  7. Bánh xe có thắng
  8. Bánh xe không thắng
  9. Bánh  xe đế ( hợp kim kẽm)
  10. Bánh xe trụ ( hợp kim kẽm)

Nguồn DNTN ĐÔNG HƯNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét