Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

MÂM XOAY

         Mâm xoay, tên tiếng anh aluminum turntable bearing, hay còn gọi là mâm xoay bàn ăn, nguyên liệu được dùng là nhôm. Mâm xoay thích hợp cho bàn ăn, bàn sofa, bàn tivi, hay tất cả các loại bàn xoay. 


Mâm xoay có các kích thước cơ bản sau: 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm

  1. Bàn ăn
  2. Hardware và ngũ kim


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét