Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

LƯỠI DAO

Lưỡi dao được dùng để bào gỗ

Bài viết liên quan
  1. Lưởi dao thẳng
  2. Lưỡi dao finger
  3. Lưỡi dao finger cái
  4. Máy bào hai mặt
  5. Máy bào bốn mặt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét