Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

HÓA CHẤT NGÀNH GỖ

     Hóa chất ngành gỗ là một trong những vật tư chính trong sản xuất chế biến gỗ, hóa chất ngàng gỗ được chia làm bốn loại chính như sau:
  1. Hóa chất tẩy gỗ: thường dùng Oxy già, hoặc sút.
  2. Keo dán gỗ: Keo sữa, keo AB, keo 502, keo vàng, keo ghép gỗ hai thành phần ( EPI = Emlasion Polymer Isocyanate) và keo ghép gỗ một thành phần ( PVA = Polyvinyl Acetate & EVA = Ethylene Vynil Acetate ).
  3. Hóa chất tẩm gỗ chống mối mọt, chống mốc, các loại hóa chất dùng là axit bora, borix.
  4. Hóa chất dùng cho sơn:

   Hóa chất sơn sử dụng cho ngành gỗ chiếm tỉ  trọng lớn về mặt giá thành khoảng 30%
   - Sơn NC,
   - Sơn PU: bao gồm các thành phần sau xăng nhật (dung môi), lót, cứng, bóng, mờ 50%, 60%, 70%,


STT
TÊN HÀNG HÓA
QUY CÁCH
XUẤT XỨ
01
ETHYL ACETATE
180 KG/PHUY
SINGAPORE
02
BUTYL  ACETATE
180KG/PHUY
MALAYXIA
03
TOLUEN
179KG/PHUY
SINGAPORE
04
METHANOL
163KG/PHUY
Ả RẬP
05
Xylen
179kg/phuy
Singapore

   - Sơn hệ nước....

Ví dụ:

Pha theo tì lệ 10%:
- borac 6kg + Boric 4kg = 10kg , 
- Na2CO3 - 3% và Na2Cr2O7 - 2% làm tăng độ rắn chắc cho gỗ
- Sau đó đem pha vào 1m3 nước

4) Keo ghép gỗ có nhiều loại khác keo sữa, keo AB, keo 502 ...
- keo gốc nước: Polymer - Isocyante   không độc hại theo tiêu chuẩn
Ví dụ:
Ngoại quan                : Nhũ tương trắng
Độ nhớt Ở  250 C       : 6.0± 2.0
Thành phần rắn         : 58 ± 3.0
pH                            : 7.5 ± 1.0
Ứng dụng                  : Chất xúc tác
Tỉ lệ trộn keo và chất xúc tác theo trọng lượng     : 100/15
Thời gian ép ở  250 C  : 60~120 phút
Loại nguyên liệu         : Dành cho gỗ có độ cứng như gỗ đỏ, căm xe, Teach, Hương, Kiền Kiền v.v.v

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét