Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

NHÁM VẢI

          Nhám vải - coated abrasive - được làm bằng vải, mặt còn lại là những hạt cát hoặc kim loại. Nhám Vải có qui cách khách nhau 52in(1,32m) hoặc 54in(1,37m) tùy theo loại , chiều dài 50 Yard( 45,72m) hoặc 100 yard(91,44m) rồi quấn thành dạng cây thường gọi là nhám nguyên cây, từ cây Nhám vải được cắt và gia công thành nhiều sản phẩm khác nhau theo yêu cầu thị trường.

1)      Phân loại theo nguồn gốc xuất xứ
-         Trung Quốc: JB5, K51, SMS, TOA , DEAR…
-         Hàn Quốc: Con Ó
-         Đài Loan:
-         Đức:
-         Nhật: Sankyo, Buffalo
-         Thái Lan:

2)      Phân loại theo độ nhám
-         Nhám có độ cát từ : 36#, 40#, 60#, 80#, 100#, 120#, 150#, 180#, 240#, 280#, 320#, 400#, 600#, 800#.
-         Nhám 36# và 40# dùng để trà phá mạnh ( gỗ mới bào xong),
-         còn cát 60# - 100#.
-         Qui tắc là trà nhám phá trước khi trà nhám tinh.
-         320# - 800#: dùng để trà sơn lót

3)      Nhám Giấy và nhám Vải

-         Nhám giấy: Nhám được làm bằng giấy thường theo qui cách 9”x11” , nhàm tròn 5" Ex: SMS, SANKYO, SANKYVO, CAPTAIN ( nhám thuyền trưởng), NITTO, Con cá ngựa …
-         Nhàm vải: Nhám được làm bằng vải JB5, K51, TF32, Con Ó, Con dê, Con bò cạp, Con Nai ...
4)      Nhàm mềm và cứng:
-         Nhám mềm: Nhám được làm bằng vải mềm JB5, TF32
-         Nhám cứng: Nhám được làm bằng vải cứng: Con Ó, K51
5)      Phân loại theo kích thước hinh dáng:
-         Nhám tờ - waterproof paper:  nhám nước dùng cho ngành sắt thép, qui cách 9”x11”
-         Nhám tờ - Dri-lube Paper : dùng cho ngành gỗ
-         Nhàm tròn: 5” Abrasive paper  disc -- abrasive coated disc:  một mặt dán băng keo hai mặt hoặc mặt dán vải nhung.
-         Nhàm thùng - wide belt: dùng cho máy nhám thùng, các qui cách thông dụng 25"x60", 51"x72"
-         Nhám băng - Narrow Belt: dùng cho máy nhám băng
-         Nhàm tăng: Qui cách 6” x 24” thường dùng nhám cứng để làm
-         Nhám Cuộn - Rolls: Qui cách kỹ thuật 4”x50YDx 40# -> 320#
-         Nhám  bo - Mini wheel
-         Nhám  dĩa - Flap Disc
-         Nhám cây:
-        Nhám Xếp có dạng hình tròn, Nhám vải được cắt ra thành từng miếng nhỏ rồi xếp     lại và dán lên trên mặt đỉa nhựa hoặc vật liệu rắn chắc có hình tròn.
6)      Phương pháp tính giá nhám
-         Tình theo m2: áp dụng cho nhám nhám thùng, nhám băng
      Ví dụ: tính giá thành nhám thùng 52"x75"x80# ( chiều rộng 52", chu vi nhám 75", cát 80)
                52"x75" = 3.900 inch2
                3.900" /1550 = 2,516m2 x giá thành/m2
-         Tình theo số inch: áp dụng cho nhám cuộn
-         Tình theo tờ
7)      Phân loại nhám theo ngành sản xuất

-         Ngành gỗ:
-         Ngành xây dựng:
-         Ngành sắt:
8) Nhám chổi sơ dừa: Là một loại nhám làm bằng sơ dừa, được buộc lại thủ công


-    Ngành cơ khí:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét