Top Bar V4

Search Bar v2

ANTIMON


antimon
ANTIMON

Antimon là kim loại có màu trắng bạc, ánh xanh, kiểu mạng tinh thể mặt thoi.
Antimon có tính chất đặc biệt cứng và giòn. Nó hầu như chỉ được sử dụng dưới dạng hợp kim mà không được sử dụng ở dạng kim loại.
Antimon được dùng chủ yếu trong hợp kim làm sườn cực ắc quy (chiếm 35% tổng lượng antimon sản xuất ra). Còn trong hợp kim làm ổ trục, antimon là nguyên tố hợp kim quan trọng (chiếm 25% tổng lượng antimon). Antimon cũng là nguyên tố hợp kim không thể thiếu được trong hợp kim chữ in.
  • Biểu tượng: Sb
  • Cấu hình điện tử: Kr 4d10 5s2 5p3
  • Điểm nóng chảy: 630,8 °C
  • Số nguyên tử: 51
  • Khám phá: Năm 3000 tr. CN
  • Điểm sôi: 1.587 °C
  • Khối lượng nguyên tử: 121,76 ± 0,001 u

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét