Top Bar V4

Search Bar v2

GIỚI THIỆU TƯ ĐIỂN NGÀNH GỖ

       Việc phát triển bền vững ngành gỗ cần có sự phối hợp nhịp nhàng từ nhà sản xuất gỗ, công nghệ sản xuất, thiết kế, các nhà phân phối, thương mại... , Nhằm  đáp ứng phần nào về tìm hiểu ngành gỗ và các loại nguyên phụ liệu tại việt nam. Cuốn từ điển ngành gỗ được xây dựng từ năm 2012 chuyên về các từ ngữ kỹ thuật ngành gỗ để tham khảo cho việc thiết kế, sản xuất, thương mai ngành nội và ngoại thất. Từ điện ngành gỗ có hai ngôn ngữ chính là tiếng việt và tiếng anh.

HÀ NAM
Tác giả : Hà Nam
Cộng sự: Joanna Nguyễn